Información Legal

Operador de cámara Barcelona Información legal 

Aquest Avís Legal estableix les condicions d'accés als webs https://www.operadorcamara.pro/ (en endavant, la WEB) i d'ús dels seus continguts tals com el codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, textos, imatges, fotos, so i qualsevol altra creació (en endavant i conjuntament, els CONTINGUTS). 

1. Identificació i contacte 

1.1 La WEB és titularitat de Albert Rodríguez, freelance amb NIF núm. 46.40.37.98X 

1.2 Operador de Cámara  facilita les següents dades de contacte: 

- Direcció postal: C. Sigüenza, 78 Bxos - 08033 Barcelona- Espanya 
- Telèfon: per concretar.
- E-mail: formulari de contacte.

2. Coneixement i acceptació 

2.1 L'accés a la WEB atribueix la condició d'usuari de la WEB (en endavant, USUARI). 

2.2 Navegar per la WEB significa que l'USUARI coneix i accepta sense reserves aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment que l'USUARI accedeix a la WEB. 

3. Propietat Intel·lectual (Drets d'Autor) 

3.1 Tots els drets d'autor de la WEB i els seus CONTINGUTS són propietat de operador de cámara barcelona  o bé son publicacions trovades a la web per lo que si algún propietari de amb drets d'autor de contingut no vol que el seu contingut estigui aquí que reclami al formulari de contacte i  ràpidament serà retirat de la web.

3.2 Únicament es permet a l'USUARI la visualització i descàrrega dels CONTINGUTS de la WEB per al seu ús personal i no comercial. 

3.3 Per a qualsevol altre ús dels CONTINGUTS de la WEB no expressament autoritzat en aquest Avís Legal, l'USUARI ha de sol·licitar i obtenir la prèvia autorització escrita de la TITULAR o del tercer titular/autor. 

4. Responsabilitat de l'USUARI 

L'ús no autoritzat dels CONTINGUTS de la WEB o la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual de la TITULAR donarà lloc a les responsabilitats previstes per la legislació vigent. 

5. "Cookies" 

La WEB de https://www.operadorcamara.pro/   no utilitza "cookies". 

6. Modificacions i durada 

6.1  https://www.operadorcamara.pro/ es reserva el dret d'ampliar, modificar o suprimir els CONTINGUTS de la WEB i/o les condicions d'aquest Avís Legal, en qualsevol moment sense preavís. 

6.2 https://www.operadorcamara.pro/ també es reserva el dret de suspendre i/o restringir, sigui temporalment o permanentment, l'accés a la WEB i/o ús dels seus CONTINGUTS, en qualsevol moment sense preavís. 

7. Exclusió de responsabilitat i garanties 

7.1  https://www.operadorcamara.pro/  no garanteix ni es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir els CONTINGUTS de la WEB. 

7.2  https://www.operadorcamara.pro/ no garanteix ni es responsabilitza de la continuïtat de la WEB. 

8. Enllaços 

8.1 Per establir vincles de webs de tercers a la WEB, cal obtenir primer l'autorització escrita de https://www.operadorcamara.pro/. 

8.2 La WEB pot tenir enllaços a webs de tercers. http://albertoro.blogspot.com.es/ no assumeix cap responsabilitat pels continguts, informacions o serveis que apareguin en webs de tercers. 

9. Llei aplicable i jurisdicció 

9.1 Aquest Avís Legal es regeix per la Legislació espanyola. 

9.2 Per solucionar qualsevol controvèrsia derivada de l'accés a la WEB o de l'ús dels seus CONTINGUTS, https://www.operadorcamara.pro/ i l'USUARI es sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.